Rady STV  1991 - 2000

 

 

1)   Zloženie Rady STV na jej I. riadnom zasadnutí dňa 23.X.1991

 

 

SNR

Kálman Balla

Miroslav Dziak-Košický

Milan Kňažko

Doc. Ing. Jozef Lapos, CSc.

JUDr. Jozef Matula

JUDr. Peter Miššík

Ing. Erno Ozogány

Zdenka Rabayová

Ing. Imrich Šteliar

 

Vláda SR

Jana Mjartanová

Zdenko Oravec

Vladimír Strnisko

 

STV

Ing. Rudolf Kalivoda

Ľubomír Karásek

Ing. Ľuboš Sirota

PhDr. Stanislav Vrbka, CSc.

 

Konzultačný zbor

Mgr. Ivan Reguli

Juraj Hatrík

Anton Srholec

 

 

 

 

2)   Zloženie Rady STV k 29.XI.1991

 

SNR

Kálman Balla

Miroslav Dziak-Košický

Milan Kňažko

Doc. Ing. Jozef Lapos, CSc.

JUDr. Jozef Matula (odvolaný 29.11.1991)

JUDr. Peter Miššík

Ing. Erno Ozogány

Zdenka Rabayová

Ing. Imrich Šteliar

Mgr. Štefan Nižňanský (zvolený 26.XI.1991)

 

Vláda SR

Jana Mjartanová

Zdenko Oravec

Vladimír Strnisko

 

STV

Ing. Rudolf Kalivoda

Juraj Hatrík

Anton Srholec

 

Konzultačný zbor

Mgr. Ivan Reguli

Juraj Hatrík

Anton Srholec

 

 

 

 

 

 

3)  Zloženie Rady STV k 31.12.1991

 

SNR

Kálman Balla

Miroslav Dziak-Košický

Milan Kňažko

Doc. Ing. Jozef Lapos, CSc.

PhDr. Vladimír Miškovský (zvolený 29.XI. 1991)

JUDr.  Peter Miššík

Ing. Erno Ozogány

Zdenka Rabayová

Ing.Imrich Šteliar

Mgr. Štefan Nižňanský

 

Vláda Sr

Jana Mjartanová

Zdenko Oravec

Vladimír Strnisko

 

STV

Ing. Rudolf Kalivoda

Ľubomír Karásek

Ing. Ľuboš Sirota

 

Konzultačný zbor

Mgr. Ivan Reguli

Juraj Hatrík

Anton Srholec

 

 

 

 

4) Zloženie Rady STV k 19.III.1992

 

SNR

Kálman Balla

Miroslav Dziak-Košický

Milan Kňažko

Doc. Ing. Jozef Lapos, CSc.

PhDr. Vladimír Miškovský

JUDr. Peter Miššík

Ing. Erno Ozogány

Zdenka Rabayová

Ing. Imrich Šteliar

Mgr. Štefan Nižňanský

 

Vláda SR

Jana Mjartanová

Zdenko Oravec

Vladimír Strnisko

 

STV

Ing. Rudolf Kalivoda

Ľubomír Karásek

Ing. Ľuboš Sirota

Tomáš Janovic (menovaný 19.III.1992)

Konzultačný zbor

Mgr. Ivan Reguli

Juraj Hatrík

Anton Srholec

 

 

 

 

 

 

5)     Zloženie Rady STV k 14. IV.1992

 

SNR

Kálman Balla

Miroslav Dziak-Košický

Milan Kňažko

Doc. Ing. Jozef Lapos, CSc.

PhDr. Vladimír Miškovský

JUDr. Peter Miššík

Ing. Eerno Ozogány

Zdenka Rabayová

Ing. Imrich Šteliar

Mgr. Štefan Nižňanský

 

Vláda SR

Jana Mjartanová

Zdenko Oravec

Vladimír Strnisko

 

STV

Tomáš Janovic

 

Konzultačný zbor

Mgr. Ivan Reguli

Juraj Hatrík

Anton Srholec

 

 

 

 

 

 

 

6) Zloženie Rady STV k 30. IV. 1992

 

SNR

Anton Andráš (zvolený 22.IV.1992, odvolaný 1.VII.. 1992)

Kálman Balla   (odvolaný 1.VII.1992)

Miroslav Dziak-Košický (odvolaný  1.VII.1992)

Milan Kňažko (odvolaný 15.VII.1992)

Doc. Ing. Jozef Lapos, CSc.

PhDr. Vladimír Miškovský

JUDr. Peter Miššík  (odvolaný 1.VII.1992)

Ing. Erno Ozogány

Zdenka Rabayová  (odvolaná 1.VII.1992)

Ing. Imrich Šteliar  (odvolaný 1.VII.1992)

Mgr. Štefan Nižňanský

 

Vláda SR

Jana Mjartanová

Zdenko Oravec

Vladimír Strnisko

 

STV

Tomáš Janovic

 

Konzultačný zbor

Mgr. Ivan Reguli

Juraj Hatrík

Anton Srholec

 

 

 

 

 

 

 

 

7)      Zloženie Rady STV k 15.VII. 1992

 

SNR

Doc. Ing. Jozef  Lapos, CSc.

PhDr. Vladimír Miškovský

Ing. Erno Ozogány

Mgr. Štefan Nižňanský

Ján Smolec (zvolený 15.VII.1992)

PhDr. Emil Komárik (zvolený 15.VII.1992)

 

Vláda SR

Jana Mjartanová

Zdenko Oravec

Vladimír Strnisko

 

STV

Miroslav Cipár  (vymenovaný 6.V.1992)

Ľubomír Feldek

Tomáš Janovic

Miroslav Luther (vymenovaný 6.V.1992)

Dr. Ján Szelepcsényi (vymenovaný 15.VII.1992)

 

Konzultačný zbor

Mgr. Ivan Reguli

Juraj Hatrík

Anton Srholec

 

 

 

 

 

 

 

8)     Zloženie Rady STV k 31. VIII. 1992 *

 

SNR

Ján Smolec

Doc. Ing. Jozef  Lapos, CSc.

PhDr. Vladimír Miškovský

Ing. Erno Ozogány

Mgr. Štefan Nižňanský

PhDr. Emil Komárik, CSc

 

Vláda SR

Jozef Sitko

PhDr. Ján Števček, DrSc.

akad. sochár Vladimír Kompánek

 

STV

Miroslav Cipár

Ľubomír Feldek

Tomáš Janovic

Dr.  Ján Szelepcsényi

 

Konzultačný zbor

Mgr. Ivan Reguli

Juraj Hatrík

Anton Srholec

 

_______________________

 

* Zloženie Rady STV sa 31.VIII. 1992 posledný raz kreovalo podľa princípu širšej 

platformy,  v ktorej mali zastúpenie  nominanti za parlament, vládu, Slovenskú   televíziu, ako aj predstavitelia  občianskeho života.  So vznikom samostatnej Slovenskej republiky a v zmysle Zákona o Slovenskej televízii sa tento princíp zmenil : počet členov Rady STV sa zredukoval na 9 a všetci boli volení a odvolávaní na základe politického kľúča Národnou radou SR.

 

 

9)  Zloženie Rady STV,  zvolenej  22. XII. 1992

(1.   zasadnutie 5.I.1993)

 

Július Bárdos

PhDr. Anton Hlinka (vzdal sa členstva 13.VII.1993)

PhDr. Marián Leško (odvolaný v októbri 1993)

Prof. Igor Ciel (odvolaný v októbri 1993)

Pavol Haspra (vzdal sa členstva 9.VIII.1993)

Ing. Dušan Budzák

Ida Rapaičová (vzdala sa členstva 13.VII.1993)

Blažena Kočtúchová (vzdala sa členstva 2.VII.1993)

PhDr. Jozef Heriban (vzdal sa členstva 7.IX.1993)

 

 

 

10)  Zloženie Rady STV,  zvolenej  26. X. 1993

(1.   zasadnutie 2.XI.1993)

 

Július Bárdos (vzdal sa členstva 2. XI. 1993)

Ing. Dušan Budzák (vzdal sa členstva 21. XII. 1993)

PhDr. Jozef Darmo, CSc. (odvolaný  4. V. 1994)

Ing. Jerguš Ferko (odvolaný 4. V. 1994)

Mgr. Dušan Jarjabek

Ing. Miroslav Kollár (odvolaný 4. V. 1994)

RNDr. Milan Ozvold, CSc. (odvolaný 4. V. 1994)

Ing. Peter Papan  (vzdal sa členstva  22. IV. 1994)

Eva Kristínová

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Zloženie Rady STV,  zvolenej 4. V. 1994

(1.   zasadnutie  11. V. 1994)

 

Prof. JUDr. Jozef Prusák

Kristián Bezák

Ing. Terézia Sallayová

Ing. Peter Kollár

Mgr. Dušan Jarjabek

Kornel Foldvári

PhDr. Stanislava Benická

Eva  Kristínová

Albert Marenčin  (zvolený 22. VI. 1994)

 

 

 

12)  Zloženie Rady STV, zvolenej  4. XI. 1994

(1.   zasadnutie 4. XI. 1994)

 

Ing. Jerguš Ferko

Eva Kristínová

Mgr. Ján Majerník

Mgr. Emil Spišák

PhDr. Ján Števček, DrSc.

PhDr. Viera Urbanová

PhDr. Miroslav Čurma

PhDr. Peter Kováč  (vzdal sa členstva)

Ladislav Ťažký (vzdal sa členstva)

Mgr. Dušan Jarjabek (zvolený 15. XII. 1994)

Mgr. Štefan Drozd (zvolený 15. XII. 1994)

 

 

 

 

13)     Zloženie Rady STV  k 31. XII. 1995

 

Ing  Jerguš Ferko

Eva Kristínová

Mgr. Ján Majerník

Mgr. Emil Spišák

PhDr. Ján Števček, DrSc.

PhDr. Viera Urbanová

PhDr. Miroslav Čurma

Mgr. Dušan Jarjabek

Mgr. Štefan Drozd

 

 

14)  Zloženie Rady STV k 31. XII. 1996

 

Mgr. Dušan Jarjabek

Ing. Jerguš Ferko

PhDr. Miroslav Čurma  (funkčné obdobie ukončil  4. XI. 1996)

Eva Kristínová

Mgr. Ján Majerník

Mgr. Emil Spišák  (funkčné obdobie ukončil 4. XI. 1996)

PhDr. Ján Števček, DrSc.   (zomrel 26. IX. 1996)

PhDr. Viera Urbanová  (funkčné obdobie ukončila 4. XI. 1996)

JUDr. Darina Jelínková (zvolená 7. XI. 1996)

Igor Kovačevič (zvolený 7. XI. 1996)

Jozef Steiner (zvolený 7. XI. 1996)

Mgr. Boris Macko  (zvolený 10. XII. 1996)

 

 

 

 

 

 

 

15)   Zloženie Rady STV k 31. XII. 1997

 

Mgr. Dušan Jarjabek

Ing. Jerguš Ferko

Mgr. Štefan Drozd

Eva Kristínová  (funkčné obdobie ukončila 26. X. 1997)

Mgr. Ján Majerník

JUDr. Darina Jelínková

Igor Kovačevič

Jozef Steiner

Mgr. Boris Macko

Mgr. Igor Švec  (zvolený 16. XII. 1997)

 

 

 

16)  Zloženie Rady STV k 20. VIII. 1998

 

Mgr. Dušan Jarjabek (odstúpil   20. VIII.  1998 z funkcie predsedu Rady)

Ing. Jerguš Ferko

Mgr. Štefan Drozd

Mgr. Ján Majerník  (zvolený za predsedu Rady)

JUDr. Darina Jelínková

Igor Kovačevič

Jozef Steiner

Mgr. Boris Macko

Mgr. Igor Švec

 

 

 

 

 

 

 

 

17)   Zloženie Rady STV k 31.  X. 1998

 

Mgr. Ján Majerník *

Mgr. Dušan Jarjabek  (vzdal sa členstva v rade z dôvodu výkonu poslaneckého

mandátu v NR SR - 29.X.1998)

Ing. Jerguš Ferko    (ukončil funkčné obdobie 4. XI. 1998)

Mgr. Štefan Drozd *

JUDr. Darina Jelínková *

Igor Kovačevič *

Jozef Steiner *

Mgr. Boris Macko   (ukončil funkčné obdobie 4. XI. 1998)

Mgr. Igor Švec *

 

 

 

18)  Zloženie Rady STV,  zvolenej 10. XI. 1998

 

Doc. Štefan Bučko

Ing. Václav Mika    (vzdal sa členstva  30. IX. 1999)      

PhDr. Július Gembický

Jeno Gorfol

PhDr. Ladislav Kulik

Mgr. Miloslav Luther

PhDr. Miloš Mistrík, CSc.

PhDr. Leopold Moravčík

Mgr. Igor Švec

 

 

 

 

_____________________

* Členstvo ukončené k 6. XI. 1998 v zmysle zákona čís. 335/1998 Zb.

 

 

 

19)       Zloženie Rady STV  k 31. V. 2000

 

Doc. Štefan Bučko

PhDr. Július Gembický

Jeno Gorfol

PhDr. Ladislav Kulik

Mgr. Miloslav Luther

PhDr. Miloš Mistrík, CSc.

PhDr. Leopold Moravčík

Ing. Ivan Podstupka  (zvolený 17. V. 2000)

Mgr. Igor Švec

 

 

 

20)   Zloženie Rady STV  k 31. X. 2000

 

Doc. Štefan Bučko   (odstúpil z funkcie predsedu Rady a vzdal sa členstva v Rade

  17.X. 2000)

Ing. Ivan Podstupka   (poverený predseda Rady od 17. X. 2000)

PhDr. Július Gembický   (vzdal sa členstva 17 .X. 2000)

Jeno Gorfol

PhDr. Ladislav Kulik

Mgr. Miloslav Luther  (vzdal sa členstva 17. X. 2000)

Doc. PhDr. Miloš Mistrík, CSc.

PhDr.  Leopold Moravčík

Mgr. Igor Švec

 

 

 

 

 

 

 

21)   Zloženie Rady STV k 31. XII. 2000

 

Ing. Ivan Podstupka

Rudolf Dobiáš  (zvolený 12. XII. 2000)

Ing. Jaroslav Franek, CSc. (zvolený 12. XII. 2000;  15. I. zvolený za predsedu Rady)

Jeno Gorfol

PhDr. Ladislav Kulik

Doc. PhDr. Miloš Mistrík, CSc.

PhDr. Leopold Moravčík

PhDr. Pavol Rapco  (zvolený 12. XII. 2000)

Mgr. Igor Švec