ďalšia strana >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIÁLNA ROČENKA – SLOVENSKO

1990 – 2000

 

 

Podkladová sumarizácia vývoja v oblasti médií na Slovensku v rokoch 1990 až 2000 – základ pre pravidelnú publikáciu MEDIÁLNEJ ROČENKY s ročnou periodicitou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© MEDIÁLNY INŠTITÚT ▪ september 2001

 

EDITORI ▪ Zuzana Mistríková a Andrej Zmeček

KOLEKTÍV AUTOROV ▪ Pavol Blahušiak, Samuel Brečka, Ivan Králik, Miroslav Kollár, Lubor Kyselý, Peter Michalovič, Zuzana Mistríková, Boris Pokorný, Miroslav Švec


ďalšia strana >