Mediálna ročenka 0.1 (1990 - 2000)
prehľad tlače, rozhlasu a televízie na Slovensku
publikáciu podporila Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation,
Bratislava - 2001, ©MI