< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

disponuje v porovnaní s STV takmer trojnásobným rozpočtom. Tieto príklady svedčia o tom, že aj na malom a nie bohatom trhu je  možné nájsť riešenie, ak sa podarí argumentmi dosiahnuť spoločenský konsenzus a je pre to politická vôľa. Vývoj finančného zabezpečenia STV však hovorí skôr o opaku.

 

Dlhodobý vývoj výnosov STV (v mil. Sk)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1065

1214

1356

1382

1562

1432

1613

1554

1610

 

 

Z tejto tabuľky na prvý pohľad vidno, že finančná báza STV nie je  ani primeraná, ani stabilne rastúca. Na rozdiel od väčšiny verejných  televízií vo vyspelej Európe sa plánuje v ročných cykloch, čo je pre televíziu veľkým hendikepom, pretože to obmedzuje jej možnosti vytvárať si presnejšie strategické vízie. Technologická a programová inovácia v televíznom organizme ďaleko prekračuje rámec jedného  roka. V uvedenej tabuľke nájdeme dokonca obdobia, kedy v horizonte 2-3 rokov výnosy klesali. Nečakané výkyvy na strane výnosov sa objavujú aj v západoeurópskych televíziách, sú tu však dva  podstatné rozdiely. Prvý spočíva v tom, že verejnoprávne televízie  majú dnes veľké možnosti pružne hospodáriť so svojím majetkom - a  tak vykryť nečakané straty. Ak sa to nepodarí alebo darí iba  čiastočne, nepredvídané výpadky sa starostlivo skúmajú a vlády sa usilujú dodržať garantovaný rastový index - aj za cenu mimoriadnych opatrení, napr. osobitných dotácií.

 

Na Slovensku sú hlavným zdrojom príjmov verejnej televízie koncesionárske poplatky. Tie napriek dvom zvýšeniam v roku 1991 a 1997 zďaleka nekopírovali inflačný index v krajine. A už vôbec nie  potreby verejného vysielania s dvoma celoštátnymi kanálmi. Hodnota mesačného poplatku za televíziu sa rovná cene dvoch lístkov na  mestskú hromadnú dopravu - jav, ktorý by sa považoval v štátoch  Európskej únie za neúnosný, priam škandalózny. V Nórsku platí konsenzus, že denná cena za verejnú vysielaciu službu sa rovná priemernej cene tlačeného denníka. Pokiaľ u nás cena denníkov stúpla za desaťročie osemnásobne i viac, "regulovaná" cena za denné služby verejnej televízie reprezentovala iba štvrtinu rastu cien  dennej tlače. Štát a jeho politické garnitúry akoby dávali svojím postojom k potrebám verejného rozhlasu a verejnej televízie najavo, že buď si neuvedomujú, aký význam majú pre krajinu tieto dve médiá, alebo im je stav ekonomickej závislosti prinajmenej ľahostajný, čo je však veľmi krátkozraké.

 

Slovenská televízia ako-tak prekonala v latentnej ekonomickej kríze niekoľko rokov za sebou, keď žila vlastne z podstaty. V období rokov 1996-7 sa však akumulovalo niekoľko nových faktorov, ktoré mali katastrofálny dopad na hospodársku situáciu  podniku:

 

1)     Vláda síce pristúpila k zvýšeniu koncesionárskych poplatkov (s platnosťou od 1. 8. 1997), ale takmer celý prírastok pohltili zvýšené poplatky štátnym telekomunikáciám za spojové služby. Úpravou cien za telekomunikačné služby stúpli náklady STV na spoje  o takmer 60% (z 242 mil. v r. 1995 na 382 mil. v r. 1996). Na  Slovensku vznikol v r. 1996 úkaz, ktorý nemá v Európe obdobu:  náklady na spoje odčerpali takmer tri štvrtiny výnosov z poplatkov  koncesionárov.

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >